De Variant

Wat is een Variant?
Kort samengevat is een Abessijn Variant, ook wel Somali Variant genoemd, een kat die qua uiterlijk een Abessijn is, maar zowel een gen voor korthaar als ook een gen voor langhaar draagt .

Genetisch verklaard:
Basis:
* Er zijn 2 soorten genen: dominante genen (hoofdletter) en recessieve genen (kleine letter). Het dominante korthaar gen is de hoofdletter L en het recessieve langhaar gen is de kleine letter l.
* Een dominant gen hoeft maar een keer bij een kat voor te komen om zichtbaar te worden. Een recessief gen moet tenminste tweemaal bij een kat voorkomen om zichtbaar te worden.
* Fenotype = het uiterlijk van de kat, genotype = de kat genetisch gezien
* Een kat is homozygoot als hij 2 keer het zelfde gen draagt, (bijv. LL of ll). Hij is dan zuiver voor deze eigenschap en zijn genotype komt overeen met zijn fenotype. Een kat is heterozygoot als hij voor een bepaalde eigenschap twee verschillende genen draagt, (bijv. Ll). Het genotype komt in dat geval niet overeen met het fenotype.
Katja II des Oncles du Baron, Abessijn Variant wildkleur poes
Castlemania's Dragonfly. Abessijn Variant lilac poes
De vacht:
Een kat heeft 2 genen die de lengte van de vacht bepalen. Een zuivere korthaar kat heeft 2 genen voor korthaar: LL. Een langhaar kat heeft 2 genen voor langhaar: ll. De combinatie Ll kan natuurlijk ook: een gen voor korthaar en een gen voor langhaar. Het gen voor korthaar is dominant. Dat betekent dat deze kat fenotypisch (qua uiterlijk) een korthaar is, maar genetisch gezien zowel een gen voor korthaar als ook een gen voor langhaar draagt. Deze katten noemen we Varianten. Het gen L hoeft dus slechts één keer aanwezig te zijn om een korte vacht te veroorzaken, daarentegen moet een langhaar kat altijd twee recessieve genen (ll) hebben om de lange vacht te tonen.

Gen combinaties:
LL homozygoot korthaar Abessijn (zuiver)
Ll heterozygoot korthaar Abessijn Variant, ook wel Somali Variant genoemd
ll homozygoot langhaar Somali


Schema van kruisingen:
Abessijn x Abessijn LL x LL =100% Abessijn
Somali x Somali ll x ll = 100% Somali
Abessijn x Somali LL x ll = 100% Variant
Variant x Somali Ll x ll = 50% Somali en 50% Variant
Variant x Variant Ll x Ll = 25% Abessijn, 50% Variant en 25% Somali
Variant X Abessijn Ll x LL = 50% Abessijn en 50% Variant


Alleen voor de Somalifok
Van bovenstaande kruisingen worden in principe alleen de eerste vier combinaties daadwerkelijk gedaan. De kruisingen van een Variant met een Variant of een Variant met een Abessijn worden ten sterkste afgeraden en zijn niet gewenst. Het is namelijk niet altijd te zien is of de kittens uit deze combinaties Abessijn of Variant zijn (vaak is de vacht van een Variant iets zachter dan die van de Abessijn en op plekken zoals de buik en achterpoten iets langer, maar dit is niet altijd het geval!!!). Hierdoor bestaat er het gevaar dat een Variant, waarvan men denkt dat het een zuivere Abessijn is in het Abessijnenbestand terecht komt. In dat geval kunnen er onverwachts en ongewenst Somali kittens tevoorschijn komen uit combinaties van twee, naar men dacht, raszuivere Abessijnen. Om deze reden hoort men dus ook een Variant alleen voor de Somalifok in te zetten, dus een Variant alleen te kruisen met een Somali!!
Castlemania's Oui-Doume_Ouat. Abessijn Variant wildkleur poes.

Waarom Varianten in de fok van de Somali worden gebruikt?
Als het gaat om aantallen is het Somaliras een redelijk klein ras. Dat betekent dat de genetische basis van de Somali niet groot is. Om nu te voorkomen dat er teveel en te vaak met dezelfde genen gefokt wordt, wordt er af en toe vers bloed, nieuwe genen dus via de Abessijn het Somaliras binnengehaald. Een andere reden om Varianten in te zetten voor de Somalifok is dat de Somali van oorsprong uit de Abessijn voorkomt. Het is dan ook de bedoeling dat een Somali net als een Abessijn is, alleen met een langer jasje aan. Om nu te zorgen dat het karakter en het uiterlijk van de Somali dicht bij de Abessijn blijft is het af en toe inkruisen van Abessijnen een must. Gelukkig beseffen steeds meer fokkers dat een brede genetische basis en blijvende verwantschap aan de Abessijn bijzonder wenselijk is en maakt men steeds meer gebruik van de Variant om het Somalibestand qua gezondheid en karakter te houden zoals ze hoort te zijn. Een derde reden om Varianten te gebruiken is het binnenhalen van bepaalde kleurslagen in het Somaliras die wel bij de Abessijn aanwezig zijn, maar andersom niet tot nawelijks.

Castlemania's Ladybug. Abessijn Variant chocolate

Abessijn Variant of Somali Variant
Er bestaat nogal wat verwarring en onenigheid over de naamgeving van de Variant. Deze wordt bij de ene vereniging Abessijn Variant en bij de andere weer Somali Variant genoemd, terwijl we het over dezelfde kat hebben. Reden om de Variant een Abessijn Variant te noemen is het feit dat de Variant qua uiterlijk een Abessijn is. Reden om de Variant Somali Variant te noemen is dat de Variant bij de Somali hoort, en ook alleen voor de fok van de Somali gebruikt mag worden. De Variant Somali Variant noemen kan dus verwarring met betrekking tot voor welk ras de Variant ingezet mag worden voorkomen.

Niet alleen bij onze rassen
De Variant is niet alleen bij onze rassen een begrip. Ook bij andere rassen waar zowel een korthaar als ook een langhaar versie van bestaat zijn Varianten een begrip en worden zij gebruikt voor de fok van de langhaar versie. Te denken valt hierbij aan de Siamees en Balinees, de Oosterse Korthaar en de Javanees en deRussisch Blauw en Nebelung.

Bertha Slagter


Bronnen:
http://www.catterykungfu-tse.nl/
http://www.siamese.mundikat.nl/subweb/siamese/genetics/genlonghair_nl.htm